RX-93-ν-2 Hi-ν Gundam

Posted on Posted in Gallery, Gundam

พยายามผสมสีให้ได้น้ำเงินอมม่วง ลองใช้น้ำเงิน ขาว และแดง ผสมแล้วได้ม่วงหม่นๆ ไม่ถูกใจเลยเปลี่ยนไปใช้สีม่วงแทน ม่วงสะใจ จับเอามาจัดแสงถ่ายรูปใหม่ด้วย

Hi v Gundam – Information

Hi v Gundam พัฒนาจนสมบูรณ์ต่อจาก RX-93 v Gundam (นิวกันดั้ม ใน Char’s Counter Attack) ซึ่งจะปรากฎเฉพาะในนิยายภาค Beltochika’s Children ถือว่าเป็น MS ตัวสุดท้ายของ Amuro Ray สำหรับผู้ออกแบบผมไม่แน่ใจว่าเป็น Yutaka Izubuchi ที่ออกแบบ v Gundam ตัวปกติรึเปล่า

Hi v Gundam – Special Feature

  • Psychoframe เป็นเทคโนโลยีไซคอมมิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนั้น โดยเป็นการเสริมยูนิตรับคลื่นจิตไว้โดยรอบห้องนักบินทำให้มีการตอบสนองต่อนักบินที่เป็นนิวไทป์สูงมาก
  • Fin Funnel สามารถใช้เป็นทั้งอาวุธ และกางต่อกันเป็นโล่บีมรูปร่างพีระมิด